Новини

  • Поради четвъртата вълна на епидемията от Ковид 19, рязкото покачване на случаите на заболели в последните дни и факта, че провеждането на мероприятието в електронна среда е нецелесъобразно, организационният комитет за провеждане на НСОКМ '21 реши да отложи за неопределено време провеждането на олимпиадата. Своевременно ще бъде съобщено на сайта, всяко следващо решение.