Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 
Ръководител на отбор: Петър Иванов Копанов
 
  1. Веселина Руменова Нанева, Група А
  2. Георги Василев Пенчев, Група А
  3. Гергана Иванова Пенелова, Група А
  4. Екатерина Борисова Мадамлиева, Група А
  5. Мюжгян Адем Томар, Група А
  6. Нермин Лютви Мустафа Група, А
  7. Семия Акифова Пътова, Група А
  8. Хасан Шюкрю Гюлюстан Група, А