Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 
Ръководител на отбор: Валентина Спасова Дянкова   
 
  1. Кристина Венциславова Василева, Група А
  2. Михаела Димитрова Тодорова, Група А
  3. Нури Ниязи Нури, Група А
  4. Юмит Неджванов Исмаилов, Група А