Факултет по математика и информатика

 
Ръководители на отбор: Асен Иванов Божилов
                                            Милен Николаев Иванов
 
 1. Александър Спасов Попов, Група А
 2. Виктор Павлинов Цонев, Група А
 3. Велина Тодорова Иванова, Група А
 4. Велислав Николов Бодуров, Група А
 5. Владимира Руменова Суванджиева, Група А
 6. Делян Иванов Лафчиев, Група А
 7. Ксения Ивова Цочева, Група А
 8. Людмил Владимиров Йовков, Група А
 9. Матей Боянов Константинов, Група А
 10. Младен Георгиев Вълков, Група А
 11. Радослав Боянов Комитов, Група А
 12. Силвия-Марина Тодорова Гюрова, Група А
 13. Спасимир Иванов Нонев, Група А
 14. Стоян Райчев Апостолов, Група А
 15. Теодора Иванова Иванова, Група А