Бургаски свободен университет, група А

 

Ръководител на отбор: Пенка Вълкова Георгиева

  1. Георги Ангелов Марковски, Група А
  2. Калин Русев Койчев, Група А
  3. Константин Димитров Митрев, Група А