Технически Университет - София

 
Ръководител на отбор: Елена Апостолова Върбанова
 
  1. Боряна Любомирова Николова, Група А
  2. Исмигюл   Гюрсел Осман, Група А
  3. Кристиан Руменов Караилиев, Група А
  4. Мартин Петров Рачев, Група А