Програма

Изтегли програмата

IX Национална студентска олимпиада
по компютърна математика
“Акад. Стефан Додунеков”

28-30 октомври 2022 г., гр. Банкя

 

28 ОКТОМВРИ 2022, ПЕТЪК              

Кога

Какво

Къде

След 11:00

Регистрация и настаняване на участниците

Фоайето на НЦПКПС,
гр. Банкя. „ул. „Княз Борис I“ №7

18:00 – 18:30

Техническа конференция с ръководителите на отбори

зала 115, НЦПКПС

18:30 – 19:30

Заседание на журито

зала 115, НЦПКПС

19:30 – 22:00

Вечеря за участниците в НСОКМ 2022

Стол-ресторант на НЦПКПС

 

29 ОКТОМВРИ 2022, СЪБОТА

Кога

Какво

Къде

07:30 – 08:30

Закуска

Стол-ресторант на НЦПКПС

08:30 – 08:50

Откриване на НСОКМ 2022 г.

зала 115, НЦПКПС

09:00 – 09:15

Подготовка от студентите на работните им места

зали 115 и 402 на НЦПКПС

09:15 – 13:15

Работа на студентите върху състезателните теми

зали 115 и 402 на НЦПКПС

10:00 – 12:00

Общо събрание на НСОКМ 2022

зала 404 на  НЦПКПС

13:15 – 13:30

Събиране на работи

 

13:00 – 14:30

Обяд за участниците в НСОКМ 2022

Стол-ресторант на НЦПКПС

14:30 – 17:45

Проверка на работите от журито

зала 404 на  НЦПКПС

17:45 – 18:00

Обявяване на първични резултати

 

18:00 – 18:30

Подаване и разглеждане на контестации от журито

зала 404 на НЦПКПС

18:30 – 18:45

Заседание на НК за определяне на наградите

зала 404 на НЦПКПС

20:00 –

Официална вечеря

Стол-ресторант на НЦПКПС

 

30 ОКТОМВРИ 2022, НЕДЕЛЯ

Кога

Какво

Къде

08:00 – 09:00

Закуска

Стол-ресторант на НЦПКПС

10:00 – 10:30

Обявяване на официалните резултати и награждаване на победителите

зала 115, НЦПКПС

10:30 – 12:00

Освобождаване на стаите

 

Генерален спонсор на събитието е VMware Bulgaria: