Организационен комитет

 

  1. Доц. д-р Първан Първанов – председател
  2. Проф. дхн Тони Спасов – председател
     
  3. Доц. д-р Веселин Гушев –зам. председател
  4. Доц. д-р Румен Улучев
  5. гл. ас. д-р Светослав Аначков
  6. Росица Банкова - секретар