История на CompMath

Началото на състезанието е замислено на Семинар “Системи за компютърна алгебра”, организиран от Техническия университет - Габрово в с. Потока, в навечерието на 2011 година. Първото студентско състезание по компютърна алгебра, CompMath 2011 се  провежда от 20 до 22 октомври 2011 г. в ТУ-Габрово. Освен домакините, участие са взели и  ВТУ  “Св. св. Кирил и Методий” и РУ “Ангел Кънчев”. Олимпиадата има за цел да повишава интереса на студентите към математиката и системите за компютърна математика и да създава условия за обмен на опит сред студентите и преподавателските екипи.

През следващата 2012 година това състезание прераства в Национална студентска олимпиада по компютърна математика, на която домакин отново е ТУ-Габрово. Тогава то приема името на ненадейно напусналия ни виден български математик - академик Стефан Додунеков.

През 2013 г., от 17 до 19 октомври  в  Русенския университет "Ангел Кънчев" се провежда II Национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков", CompMath2013. Уастват отбори на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Технически университет – Габрово,Технически университет – Варна, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски” - Факултет по математика и информатика, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Русенски университет „Ангел Кънчев".

Предстоящата IX Национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков", CompMath-2021 ще се проведе в гр. Банкя, 5-7 ноември 2021 г. Организатори са Софийски Университет „Св. Климент Охридски”Факултет по математика и информатика - СУ и Факултет по химия и фармация - СУ .