Условия за участие и регламент

Право да участва в CompMath-2022 като състезател има всеки студент по бакалавърска или магистърска програма на висше училище в Република България, както и от други държави, поканени от Организационния комитет.

Всеки състезател и ръководител е длъжен да внесе такса правоучастие в размер, определен за съответната година по предложение на Организационния комитет.

Регламент