Регистрация

Формата за  онлайн регистрация на сайта на CompMath-2021 ще бъде отворена   до 25 октомври 2021 г.

Всички участници в CompMath-2021 покриват самостоятелно разходите си за пътуване и настаняване. 
За всеки участник (студент и преподавател) трябва да бъде внесена такса-правоучастие в размер на 60 лв., която следва да бъде преведена преди началото на състезанието по следната банкова сметка: 

BG61FINV91501215254507,
Фондация „Работилница за граждански инициативи“,
Фонд „ФМИ инициативи“.

Копие от платежното нареждане и попълнена бланка с данни за издаване на фактура, изпращайте на адрес: dekanat@fmi.uni-sofia.bg с тема (subject) CompMath-2021.