Настаняване

Участниците в CompMath-2022 ще бъдат настанени в гр. Банкя в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти (НЦПКПС) на Министерството на образованието и науката (МОН), като цената на пакета е 140 лв. и заплащането става на място в НЦПКПС на МОН.
Пакетът включва: 
нощувки на 28.10 и 29.10, вечеря на 28.10, закуска, обяд и вечеря на 29.10, закуска и обяд на 30.10, кафепаузи.

Надяваме се на участие от страна на Вашия университет.