Настаняване

Участниците в CompMath-2021 ще бъдат настанени в  гр. Банкя в НЦПКПС на МОН.