Регламент, CompMath2014

Състезателите се разпределят в една от следните групи според професионалното направление, в което е специалността им:

  • Група А – математика, информатика и компютърни науки;
  • Група Б – природни и технически науки, сигурност и отбрана;

Допуска се участие на състезатели от група Б в група А. Отборите са съставени от участници от дадено висше училище, които се състезават в една група.
Всеки отбор се представлява от ръководител – преподавател. Участието в олимпиадата е индивидуално.
Състезанието се състои в решаване на 30 задачи, с помощта на система за компютърна математика, съобразени с конспекта за съответната група.
Времето за решаване на задачите е 4 астрономически часа.