Програма на НСОКМ-2014

7 ноември   Пристигане и настаняване на участниците в CompMath-2014
От       10.00 ч.   Информация: офис на НСОКМ - зала "Диана"
            16.00 ч.  Техническа конференция – зала "Аугуста"  
19.00 - 20.00 ч.  Вечеря  
8 ноември       
  8.00 - 8.30 ч.   Закуска
             9.00 ч.  Откриване на CompMath-2014 – зала  "Аугуста"
  9.30-13.30 ч.   Провеждане на CompMath-2014 – зала "Аугуста"  и зала "Европа"
13.30-14.30 ч.   Обяд
15.00-18.00 ч.   Оценяване представянето на състезателите
          20.00 ч.   Коктейл за участниците и закриване на CompMath-2014
9  ноември     
  8.00 - 8.30 ч.   Закуска
            9.00 ч.   Национално съвещание на НСОКМ  – зала "Аугуста"  
12.00-13.00 ч.   Обяд