За SAP Labs България

За статистиците SAP означава над 253 500 клиенти в 188 страни, повече от 67 000 служители в 130 локации по света, 42-годишна история.
За бизнес анализаторите – лидер в бизнес софтуера за 25 индустрии с над 16 милиарда евро годишен приход.
За лидерите на водещите компании в света – нови измерения и възможности в управлението на техните бизнес процеси и информация.
За хората, работещи в SAP Labs България, това е мястото, което им дава възможност да развиват себе си като професионалисти и да имат самочувствието, че допринасят за позитивната промяна на света, работейки по софтуерни платформи и продукти, на които се доверяват правителства, глобални корпорации и нестопански организации по цял свят.
В София е разположен един от стратегическите центрове за софтуерна разработка на SAP, в който работят повече от 570 професионалиста.
Съкращението „Lab“ произтича от английската дума „laboratory” и напълно отразява работната среда в компанията, свързана с иновации, непрекъснато усъвършенстване и обучения.
В SAP Labs България може да видите в перспектива целия процес на разработване на софтуера. Ето защо фирмата е така привлекателна за студентите и хората, които са в началото на професионалния си път. Стажантската програма е разработена, за да посрещне нуждите от плавен преход между академичния и професионалния живот. Осигурява се “buddy” за всеки стажант – опитен ментор, който го въвежда в работата и давайки му обратна връзка, помага за бързото преминаване през първите стъпки в професионалната сфера.
В компанията се работи по редица продукти и решения, имащи ключово значение за портфолиото на SAP. Основателни причини за гордост са приносът на компанията към революционната за целия бизнес In-Memory технология SAP HANA, както и превръщането на Лаба в ключова локация в дефинирането и разработването на облачната платформа на SAP – SAP HANA Cloud Platform, която има за цел да направи SAP и нейните клиенти първокласни „граждани“ в Облака и неговите приложения.