Академик Стефан Додунеков (1945-2012)

През 2012 година Състезанието  по компютърна алгебра прераства
в Национална студентска олимпиада по компютърна математика
и приема името на внезапно починалия на 5 август 2012 г.
виден български математик - академик Стефан Додунеков.