Конспект, CompMath 2014

 1. Полиноми.
 2. Матрици и детерминанти.
 3. Системи линейни уравнения.
 4. Векторна алгебра и приложения в геометрията.
 5. Аналитична геометрия.
 6. Редици и редове.
 7. Диференциално смятане. Приложения.
 8. Неопределени и определени интеграли. Приложения.
 9. Диференциални уравнения.
 10. Линейни оператори (за група А).
 11. Сравнения и системи сравнения (за група А).