Добре дошли

на сайта на III Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков”, CompMath 2014

От 7.11.2014 до 9.11.2014 в град Хисаря ще се проведе III Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков”. Националната студентска олимпиада по компютърна математика е индивидуално състезание и в него участват студенти от бакалавърски или магистърски програми от всички университети в България. Съгласно регламента състезателите са разделени на две групи, според изучаваната университетска специалност, като има отделно класиране за всяка група.

Тази година олимпиадата се организира от:
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Факултет по математика и информатика, СУ
Факултет по химия и фармация, СУ

Любезен домакин на CompMath 2014 ще бъде SPA хотел Аугуста, гр. Хисаря.

Организационен комитет

 1. доц. д-р Евгения Великова - председател
  velikova@fmi.uni-sofia.bg
 2. доц. д-р Първан Първанов - зам. председател
  pparvan@fmi.uni-sofia.bg
 3. доц. д-р Веселин Гушев - зам. председател
  v_gushev@fmi.uni-sofia.bg
 4. гл. ас. Никола Александров - член
  na@dce.uni-sofia.bg
 5. Росица Банкова - секретар
  dekanat@fmi.uni-sofia.bg

Национална комисия - студенти

 1. проф. дмн Стоян Капралов, Технически университет - Габрово
 2. проф. д-р Росица Додунекова, Chalmers University of Technology
 3. проф. дмн Стефка Буюклиева, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
 4. проф. дмн Снежана Христова, ПУ "П. Хилендарски"
 5. проф. д-р Михаил Константинов, УАСГ
 6. проф. д-р Нели Димитрова, БАН - ИМИ
 7. проф. д-р Елена Върбанова, Технически университет - София
 8. доц. д-р Цецка Рашкова, Русенски университет "А. Кънчев"
 9. доц. д-р Веселин Гушев, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
 10. гл. ас. д-р Младен Манев, Технически университет - Габрово

Жури

 1. проф. дмн Стоян Капралов - председател
 2. чл.кор. проф. дмн Юлиан Ревалски
 3. проф. д-р Росица Додунекова
 4. проф. дмн Стефка Буюклиева
 5. доц. д-р Владимир Бабев
 6. доц. д-р Веселин Гушев
 7. гл. ас. д-р Младен Манев

Такса правоучастие за всички участници (студенти и ръководители)  30 лв. Форма за регистрация може да намерите тук.